TÜRKİYE İSG FORUM
Kamu - Özel Sektör İş Sağlığı ve Güvenliği Dünyası

Ülkemiz; Türkiye İSG Forum ile İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda ilgili tarafların ortak çabası sonucu, içeriği bilimsel verilere dayanan bir foruma sahip oluyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği dünyasında ilk kez gerçekleşecek Türkiye İSG Forum, 1-2 Haziran 2016 tarihlerinde Kamu ile Özel Sektörün buluşma merkezi olacaktır.

Türkiye İSG Forum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ nün İSG politikaları ve uygulamaları konusundaki değerli katkıları ile sektörün paydaşlarını ilgi alanları doğrultusunda tam bir bilimsel doygunluğa kavuşturacaktır.

Türkiye İSG Forum, bilimsel çalışmalarıyla uluslararası arenada söz sahibi olmuş akademisyenlere, saha deneyimlerine sahip sektörün öncülerine, çalışma hayatının lokomotifi kamu kurumu temsilcilerine ve İSG sektörünün tedarikçilerine ev sahipliği yapacaktır.

Türkiye İSG Forum, özellikle gündeme gelmeyen konuları gün yüzüne çıkartarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünü birlikte oluşturarak İSG profesyonellerine yol haritası olacaktır.

Türkiye İSG Forum, çalışma hayatı ve teknolojideki değişimlere uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunu; önleyici ve koruyucu hizmetlerin esas alındığı bir sistem yaklaşımı olarak ele alacaktır.

Kamu-Özel sektör iş sağlığı ve güvenliği dünyası buluşuyor sloganı ile siz değerli paydaşlarımızın 2016 Ankara Buluşmasına katılım ve desteklerini beklemektedir.

DÜZENLEYEN

Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişmesine katkı sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, yayın çıkarmak, yetkili makamlara önerilerde bulunmak, üyelerinin hak ve mefaatlerini korumak, üyeleri arasında birlik ve beraberliği, sosyal ve ekonomik yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyerek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman ve Uzman Yardımcılarının mesleki ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

DESTEK VEREN KURUM ve KURULUŞLAR
ÜNİVERSİTELER
DANIŞMA KURULU
PROGRAM
 • 1 HAZiRAN
  1. GÜN
 • 2 HAZiRAN
  2. GÜN
 • A Salonu
 • B Salonu
9:00 - 9:30
Kayıt
9:30 - 10:30
Açılış ve Açılış Konuşmaları
10:30 - 11:00
Ara
11:00 - 12:30 1. Oturum
Kamu Kurumlarında İSG Yönetimi-1
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği ve Sergi Alanı Ziyaretleri
13:30 - 14:30 Soru-Cevap Oturumu
Kamu Kurumlarında İSG Yönetimi-1
14:30 - 15:00
Ara
15:00 - 16:30 2. Oturum
İSG`de Teknik Konular-1
9:00 - 9:30
Kayıt
9:30 - 10:30
Açılış ve Açılış Konuşmaları
10:30 - 11:00
Ara
11:00 - 12:30 1. Oturum
Eğitim Hizmetleri Uygulama Örnekleri
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği ve Sergi Alanı Ziyaretleri
13:30 - 14:30 2. Oturum
Merkez Teşkilatı Uygulama Örnekleri
14:30 - 15:00
Ara
15:00 - 16:30 3. Oturum
Merkez ve Taşra Teşkilatı Uygulama Örnekleri
9:00 - 9:30
Kayıt
9:30 - 10:30
Açılış ve Açılış Konuşmaları
10:30 - 11:00
Ara
11:00 - 12:30 1. Oturum
Kamu Kurumlarında İSG Yönetimi-1
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği ve Sergi Alanı Ziyaretleri
13:30 - 14:30 Soru-Cevap Oturumu
Kamu Kurumlarında İSG Yönetimi-1
14:30 - 15:00
Ara
15:00 - 16:30 2. Oturum
İSG`de Teknik Konular-1
9:00 - 9:30
Kayıt
9:30 - 10:30
Açılış ve Açılış Konuşmaları
10:30 - 11:00
Ara
11:00 - 12:30 1. Oturum
Eğitim Hizmetleri Uygulama Örnekleri
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği ve Sergi Alanı Ziyaretleri
13:30 - 14:30 2. Oturum
Merkez Teşkilatı Uygulama Örnekleri
14:30 - 15:00
Ara
15:00 - 16:30 3. Oturum
Merkez ve Taşra Teşkilatı Uygulama Örnekleri
 • A Salonu
 • B Salonu
9:30 - 11:00
Kamu Kurumlarında İSG Yönetimi - 2
11:00 - 11:30
Ara
11:30 - 12:30
Kamu Kurumlarında İSG Yönetimi - 2
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği ve Sergi Alanı Ziyaretleri
13:30 - 14:30
İSG'de Sağlık Konuları - 1
14:30 - 15:00
Ara
15:00 - 16:30
İSG'de Sağlık Konuları - 2
16:30 - 17:30
Kapanış Bildirisi
9:30 - 11:00
Sağlık Hizmetleri Uygulama Örnekleri
11:00 - 11:30
Ara
11:30 - 12:304. Oturum
Sağlık Bakanlığı Tarafından Sunulan
Sağlık Hizmetleri Uygulama Örnekleri
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği ve Sergi Alanı Ziyaretleri
13:30 - 14:30
Yerel Yönetimler Uygulama Örnekleri
14:30 - 15:00
Ara
15:00 - 16:30
Diğer Hizmet Sektörleri Uygulama Örnekleri
17:00 - 17:30
Kapanış Bildirisi
9:00 - 10:303. Oturum
Yangın Güvenliği
10:30 - 11:00
Ara
11:00 - 12:304. Oturum
KKD Seçimi ve Alım Süreci
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği ve Sergi Alanı Ziyaretleri
13:00 - 15:00 5. Oturum
Acil Durum Yönetimi
15:00 - 15:30
Ara
15:30 - 17:00 6. Oturum
Elektrikli Çalışmalarda İSG
17:00 - 17:30
Kapanış Bildirisi
9:00 - 10:303. Oturum
İş Kazalarının ve Meslek Hastalıklarının Hukuki Sonuçları
10:30 - 11:00
Ara
11:00 - 12:304. Oturum
Çalışanların İşe Giriş ve Periyodik Muayeneleri
12:30 - 13:30
Öğle Yemeği ve Sergi Alanı Ziyaretleri
13:00 - 15:00 5. Oturum
İSG Profesyonellerinin Mesleki Sorumlulukları
15:00 - 15:30
Ara
15:30 - 17:00 6. Oturum
Kimyasal Tehlike ve Yönetimi
17:00 - 17:30
Kapanış Bildirisi
SPONSORLUKSERGİ ALANI
ÜCRETE DAHİL HİZMETLER
 • Standart fuar standı
 • 1 adet masa ve 2 adet sandalye
 • Firma isim alınlığı
 • Katılımcı 2 kişiye 2 gün öğle yemeği
 • 5 adet forum davetiyesi
 • İnternet Hizmeti

ONLINE KAYIT

TÜRKİYE İSG FORUM

Congresium ANKARA
+90 (312) 911 33 54
+90 (533) 663 9286